EN HISTORE SOM BERØRER

OM HÅNDLAGET NORGE

HÅNDLAGET er en levende håndverksbedrift og opplevelsessenter. Våre HÅNDLAGET bedrifter er en del av et internasjonalt konsept som skal sikre presentasjon, verdiskapende opplevelser, bevaring og utvikling av tradisjonshåndverk og kulturarv.

Hos hver og en av dem blir du invitert til å se hvordan håndverket blir utført i praksis og at det formidles med STOLTHET.

Dette er kulturskatter – tradisjonshåndverk med moderne uttrykk.

ØNSKE OM Å SKAPE

TRADISJON OG KUNNSKAP

Et HÅNDLAGET er en håndverksbedrift som formidler og bidrar til kunnskap. Her selges solid håndverk og vakkert design. Du får TA og FØLE på det som blir skapt. Menneskene viser tradisjonene og forteller historien bak tradisjonen.

STOLTE MENNESKER

OM ORGANISASJONEN

HÅNDLAGET Norge er del av et internasjonalt kvalitetsnettverk som ble utviklet i Quebec i Canada. Nettverket består av nærmere 100 håndverksbedrifter fra Canada og Europa som samarbeider og tar vare på gamle håndverkstradisjoner.

Et HÅNDLAGET er en håndverksbedrift som er valgt ut på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid. Det som er EKTE!

LÆRING MED BEGEISTRING

HVORDAN ARBEIDER EN HÅNDLAGET BEDRIFT?

Håndverksbedriftene skaper sitt eget driftsgrunnlag ved å skape produkter etter tradisjonelle metoder og teknikker og ved å tilby verdiskapende kulturelle opplevelser.

HÅNDLAGET tar vare på, og formidler tradisjonelle håndverksteknikker og kunnskap til kommende generasjoner. Kulturelle modeller for entrepenørskap bygges.
Dette er folk som KAN!

ØNSKER DIN BEDRIFT Å BLI EN HÅNDLAGET bedrift og medlem av et profilert nettverk?

EN HISTORE SOM BERØRER

OM HÅNDLAGET NORGE

HÅNDLAGET er en levende håndverksbedrift og opplevelsessenter. Våre HÅNDLAGET bedrifter er en del av et internasjonalt konsept som skal sikre presentasjon, verdiskapende opplevelser, bevaring og utvikling av tradisjonshåndverk og kulturarv.

Hos hver og en av dem blir du invitert til å se hvordan håndverket blir utført i praksis og at det formidles med STOLTHET.

Dette er kulturskatter – tradisjonshåndverk med moderne uttrykk.

ØNSKE OM Å SKAPE

TRADISJON OG KUNNSKAP

Et HÅNDLAGET er en håndverksbedrift som formidler og bidrar til kunnskap. Her selges solid håndverk og vakkert design. Du får TA og FØLE på det som blir skapt. Menneskene viser tradisjonene og forteller historien bak tradisjonen.

STOLTE MENNESKER

OM ORGANISASJONEN

HÅNDLAGET Norge er del av et internasjonalt kvalitetsnettverk som ble utviklet i Quebec i Canada. Nettverket består av nærmere 100 håndverksbedrifter fra Canada og Europa som samarbeider og tar vare på gamle håndverkstradisjoner.

Et HÅNDLAGET er en håndverksbedrift som er valgt ut på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid. Det som er EKTE!

LÆRING MED BEGEISTRING

HVORDAN ARBEIDER EN HÅNDLAGET BEDRIFT?

Håndverksbedriftene skaper sitt eget driftsgrunnlag ved å skape produkter etter tradisjonelle metoder og teknikker og ved å tilby kulturelle opplevelser.

ÉCONOMUSÉE tar vare på, og formidler tradisjonelle håndverksteknikker og kunnskap til kommende generasjoner. Kulturelle modeller for entrepenørskap bygges.

Dette er folk som KAN!

ØNSKER DIN BEDRIFT Å BLI ET ÉCONOMUSÉE og medlem av et profilert nettverk?