Støtte fra Nordisk Råd

Håndlaget og Economusee, Quebec har fått støtte til Nordisk prosjekt for å utvikle og godkjenne flere Economusee i Norge og Danmark

Nordisk Råd lyste for 7 gang ut midler til samarbeid mellom Quebec og Nordiske land. Economusee og Håndlaget gikk sammen med Bornholm om å søke midler til å implementere de nye medlemskriteriene: HERITAGE and CULINARY space. Midlene gjelder i første omgang å lage til opplæringsworkshop i Quebec og på Bornholm. Bornholm er eneste destinasjon i Europa som har fått tildelt tittelen: World Craft Region. Bornholm er også tatt ut som samarbeidspartner til en ny interregsøknad hvor Håndlaget vil jobbe sammen med Norges Vel, Hanen, Norske Parker, Slow Food og flere destinasjoner i Sverige og Danmark.