Vår kvalitetsstandard

Nøkkelfaktorer

 • Tilrettelagt for besøk
 • Storytelling
 • Opplevelsesdesign
 • Sosial inkludering
 • Lokal verdiskaping
 • Miljø- og ressurseffektivitet
 • Noen krav
 • Evalueringer

HÅNDLAGET-nettverket gjør håndverksproduksjon til reiseopplevelse. Medlemsbedriftene i HÅNDLAGET tilbyr kulturformidling og verdier, og skaper arbeidsplasser for mange. Våre bedrifter og destinasjoner bidrar til livskraftige lokalsamfunn fordi vi bryr oss.

Kjerneverdiene i HÅNDLAGET bygger på:

 • Å vise respekt og anerkjennelse for det tidligere generasjoner har skapt.
 • Å skape trygge og gode arbeidsplasser.
 • Å være ryddig og ordentlig.
 • Å bidra til det som gjør Norge unikt: Felleskapet og mangfold.
 • Å bidra til at oppgavene utføres skikkelig.
 • Å være nøktern – men også frimodig og vågal.
 • Å hjelpe der vi kan.

Menneskene er det viktigste. Vi skal se og ta vare på alle.
Vi skal ha yrkesstolthet. Vi skal bidra til lokalsamfunnene våre, for det er her verdiene skal skapes.

Når vi tar imot gjester vil vi at besøkende skal føle at vi er genuint glade for å ta imot dem. For det er vi!

Vi har lyst å vise gjestene hva vi holder på med, og fortelle om det tidligere generasjoner har gjort og tenkt.

Vi synes det er viktig å ha en bredde i arbeidsstyrken som speiler hele samfunnet. Vi prøver å forene behovet for lønnsomhet med tradisjon og kultur, men også med et samfunnsengasjement.

At vi ikke er et «museum», men en høyst vital bedrift med visjoner og drømmer for fremtiden. Vi samarbeider med og samskaper gjerne med andre bransjer.

Vi vil at besøkende skal oppleve at våre kjerneverdier inngir tillit, troverdighet og kvalitet, men også lønnsomhet.

Når gjestene tror på oss trenger vi ikke fokusere på å selge, for da ønsker folk å kjøpe fra oss.

Priser

 • Årsmøtet bestemmer årlig serviceavgift som skal dekke administrasjon, nettverksaktiviteter, opplæringsprogram, felles markedsføring og medlemsevaluering.
 • Nettverket kan tilby tjenester for utforming og tilrettelegging til avtalte priser.

Ta kontakt med sekretariatet om
det er noe du er usikker på!

Søknadsskjema

For å bli medlem i HÅNDLAGET må du fylle ut nedenfor.

OBS! Du må fylle ut ferdig skjema og klikke på «Send» for at vi skal kunne registrere din søknad.

Underveis, kan du nederst i skjemaet, klikke på knappen «Lagre informasjonen i nettleser» for å fortsette utfylling ved en senere anledning. For at informasjonen skal være lagret, må du bruke samme datamaskin og nettleser, samt ikke slette nettlesers logg.

KRAV FOR Å BLI MEDLEM
1. Ha lokale og personale som er rigget for omvisning og storytelling
2. Delta på jevnlige kompetanseutviklingsprogram via HÅNDLAGET
3. Delta aktivt i nettverket
4. Ha synlige skilt og logo (informasjon) om Håndlaget i lokaler og sosiale medier
5. Ha et egnet butikk lokale

A. KOMMERSIELL NORSK BÆREKRAFTIG BEDRIFT
KRITERIER
Norsk eid bedrift med produksjon i Norge
 • Har hoveddel av produksjonen og verdiskapningen i Norge
 • Bruker i store trekk norske råvarer
 • Har positiv egenkapital
 • Ønsker utvikling

B. SPISSKOMPETANSE HÅNDVERK
KRITERIER
Høy spisskompetanse i sitt håndverk
INDIKATORER
 • Lokalt ansatte håndverkere
 • Faglig oppdatert

C. SALG/RESEPSJON
INDIKATORER
 • Lett å orientere seg for besøkende
 • Har god skilting/informasjon
 • Betjening
 • Bedriften ønsker å tilrettelegge for visuell opplevelse med rådgiving fra HÅNDLAGET

D. PRODUKSJONSLOKALE
INDIKATORER
 • Besøkende kan se håndverkere i arbeid
 • Besøkende får informasjon om håndverket via omviser eller ved å snakke med ansatte
 • Farlige produksjonsprosesser er sikret for besøkende
 • Det er informasjonsskilt og merking
 • De besøkende kan om mulig få prøve håndverket, gjerne tilrettelegge for barn

E. STORYTELLING/OPPLEVELSESDESIGN
INDIKATORER
 • Bedriften har deltatt i opplæringsprogrammet for storytelling
 • Bedriften har deltatt i opplæringsprogrammet for opplevelsesdesign
 • Alle ansatte har deltatt på internt opplæringsprogram
 • Bedriften har ekte fortellingsvilje

F. SOSIAL INKLUDERING, ETIKK OG LOKAL VERDISKAPING
INDIKATORER
 • Bedriften har plan for sosial inkludering
 • Bedriften har en etisk plan knyttet til egen drift, ansatte og underleverandører
 • Prioriterer lokale og nasjonale underleverandører der det er mulig
 • Bedriften er sterkt forankret og samarbeider med lokalsamfunnet

G. REKRUTTERING
INDIKATORER
 • Bedriften ønsker å skape lærlingeplasser i sitt fag
 • Bedriften ønsker sosial inkludering
 • Bedriften lærer opp ansatte i håndverket og historien rundt håndverket

H. MILJØ OG RESSURSEFFEKTIVITET
INDIKATORER
 • Bedriften har energisparende tiltak
 • Jobber for lavest mulig karbonavtrykk
 • Bedriften resirkulerer avfall på en miljøvennlig måte
 • Bruker rene og miljøvennlige produkter og teknologier
 • Bedriften har tiltak for å minimere lys- og støyforurensing
 • Jobber for å få en miljøsertifisering
 • Bedriften bidrar til å redusere utslipp av klimagasser

EVALUERING

Bedriften blir evaluert etter krav, kriterier og indikatorer med jevne mellomrom

HÅNDLAGET nettverket og alle bedriftene er medlem av det internasjonale nettverket Èconomusèe Network Society og kan bruke logoen fritt.